Verkeersprobleem 10 februari 2017

Verkeersproblemen 10 februari 2017

De laatste dagen (en misschien zelfs al weken) kunnen we de verkeersafwikkeling op en rondom Bedrijventerrein Vijfsluizen als dramatisch bestempelen. Uitvallende en/of niet goed afgestelde verkeerslichten schijnen de veroorzaker hiervan te zijn. Na onderzoek van de gemeente Schiedam is ons vanochtend medegedeeld dat, de oorzaak inderdaad een niet goed functionerende verkeerslichtinstallatie betreft op Vlaardings grondgebied. Dat euvel hebben wij als Ondernemersvereniging al vaker geconstateerd en daar dan ook melding van gemaakt bij de gemeente Schiedam, in de hoop dat dit bij de verantwoordelijke personen van onze buurgemeente terecht zou komen. Of dat adequaat genoeg is opgepakt, kunnen we u nu niet meegeven. Wel kan worden medegedeeld dat de gemeente Vlaardingen inmiddels volop met haar leverancier VIALIS aan de slag is om ervoor te zorgen dat de installatie zal worden gereset en bepaalde modules vervangen gaan worden. Wij houden -samen met u de vinger aan de pols en treden desgewenst ook in contact met de verantwoordelijk ambtenaar in Vlaardingen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Ondernemersvereniging Vijfsluizen

Geef een reactie