Brief 20dec2016 – Uitleg over OVV, de BIZ en SchiedamHavens

Beste Vijfsluizen-ondernemer,  20-12-2016

 

Middels dit schrijven willen wij, het bestuur van de OVV, u duidelijkheid verschaffen omtrent de samenstelling van de verenigingsstructuur op Vijfsluizen .

Wij vinden dit nodig, aangezien er 1 december jl. een nieuwe vereniging is opgericht en wij het ons kunnen voorstellen, dat u door de bomen het bos niet meer ziet.


Hieronder leggen wij de verenigingsstructuur aan u uit ;

-1  

De Ondernemersvereniging Vijfsluizen, OVV genoemd, is opgericht in 2000 en heeft als doel gemeenschappelijke zaken voor de ondernemers op Vijfsluizen te regelen en middels reguliere bijeenkomsten elkaar beter te leren kennen. Nadeel was wel, dat niet iedereen lid was en zaken van gemeenschappelijk nut, zoals bewaking, ten laste kwamen van diegenen ,die wel lid waren.

Om dit probleem op te lossen is er een stichting in het leven geroepen, te weten; 

-2  

De BIZ . Dit staat voor Bedrijven Investerings Zone en is opgericht in 2010 . De BIZ wordt iedere 5 jaar gekozen door de ondernemers van de Vijfsluizen en is dus EXCLUSIEF voor de Vijfsluizen . Aan de BIZ doen alle bedrijven mee en wordt de contributie geïnd via de OZB op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Met de gelden van de BIZ kunnen alle gemeenschappelijke zaken op Vijfsluizen, ter verbetering van het terrein, geregeld worden.

-3  

Ondernemersvereniging SchiedamHavens is opgericht 1 december jl. en heeft als doel de belangen te dienen van het havengebied vanaf Vijfsluizen tot en met de Havenstraat. 


Sinds het ontstaan van de BIZ op Vijfsluizen hebben Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat een achterstand opgelopen t.o.v. Vijfsluizen m.b.t. het regelen van gemeenschappelijke zaken in dit gebied. Mede daarom is de Vereniging Schiedam Havens opgericht. Maar als zaken, zoals een camerabewakingssysteem en groenvoorziening aldaar gerealiseerd moeten worden, zal daarvoor fors betaald moeten worden. Dit zal dan ook een aangelegenheid zijn, die alleen de Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat aangaat.

Maar deze zaken zijn op Vijfsluizen inmiddels goed geregeld door de BIZ en daarvoor is door de ondernemers van Vijfsluizen al veel geld betaald via de OZB. 

De situatie van de OVV is met de komst van de BIZ veranderd. Gemeenschappelijke zaken regelen we via de BIZ en dus wat overblijft voor de OVV is het samenkomen van bedrijven. 

De bedoeling van de OVV is om 3 à 4 maal per jaar samen te komen op een ruim van tevoren ingeplande datum en plaats. Deze bijeenkomsten hebben voornamelijk tot doel “business to business ” met elkaar te bedrijven. Dit zou dan plaatsvinden onder het genot van een hapje en drankje.

Naast het feit, dat dat  gewoon gezellig kan zijn, leer je elkaar ook beter kennen en kan je misschien ook iets voor elkaar betekenen, dat, zoals al vaker gebleken is, heel nuttig kan zijn. Voor deze bijeenkomsten zijn uiteraard ook de bedrijven van de Nieuwe Waterwegstraat en de Havenstraat van harte welkom.

 

 

Ter verbetering van het contact tussen bedrijven willen wij vanuit de Ondernemersvereniging Vijfsluizen een goede, interactieve website lanceren. Via deze website kunt u op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen in de directe omgeving.


Wij, het bestuur van de OVV, vragen u om ons door een simpel JA of NEE te laten weten of u het bestaan van de OVV op prijs stelt en dat u het nut er van inziet.

Om voor u de drempel extra laag te houden, kunnen wij u melden, dat we het komende jaar GEEN contributie heffen voor het lidmaatschap OVV .

Ons streven is om een gezellige Business-vereniging te hebben, waarbij netwerken en het onderhouden van zakelijke contacten de boventoon voeren. En een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden, dus hebben wij uw steun nodig.

 

 

KUNNEN WIJ U ALS LID BEHOUDEN OF VERWELKOMEN ? Een reply op dit bericht volstaat. Ons e-mailadres is info@vijfsluizen.com.

 

Rest ons nog u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en in alle opzichten succesvol 2017 ! 

 

Dinsdag 10 Januari is onze bekende nieuwjaarsborrel er ook weer. U bent van harte welkom! U kunt uw aanwezigheid bevestigen door een e-mail te sturen naar info@vijfsluizen.com. Locatie en tijdstip laten wij u nog weten. zie: Meer Info – klik

Tot 10 Januari.

 


Namens het Bestuur van de OVV 


Richard Breugem en Aad Hersbach 

Geef een reactie