[BRIEF] Roparun 2019

Aan alle ondernemers van bedrijventerrein Vijfsluizen te Schiedam

 

Schiedam, 15 mei 2019

 

Betreft: Roparun 2019 bedrijventerrein Vijfsluizen

 

Geachte ondernemer,

 

Met deze brief willen we u op de hoogte stellen dat de organisatie van de Roparun toestemming van de Gemeente Schiedam heeft gekregen om op maandag 10 juni 2019, 2de Pinksterdag, bedrijventerrein Vijfsluizen te gebruiken voor het parkeren van de deelnemers voertuigen van de Roparun.

 

Stichting Roparun houdt al vele jaren kantoor op bedrijventerrein Vijfsluizen. Zoals waarschijnlijk bekend is, zijn wij een fondsenwervende instelling die jaarlijks een estafetteloop organiseert van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De opbrengst van ons evenement komt ten goede aan projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. Sinds 1992 is al meer dan 83 miljoen euro opgehaald voor allerlei doelen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker.

 

Aan de Roparun zullen ongeveer 330 teams deelnemen die naast lopers en fietsers ook gebruik maken van ondersteunende voertuigen zoals busjes, caravans en vrachtauto’s. Het is de bedoeling dat de teams deze ondersteunende voertuigen bij terugkomst in Rotterdam parkeren op het bedrijventerrein Vijfsluizen. De deelnemers gaan daarna met de metro naar Rotterdam Centrum om samen met de andere teamleden te finishen op de Binnenrotte.

 

Om alles goed en netjes te laten verlopen zorgen wij voor een verkeersplan, beroeps verkeersregelaars, toiletunits en vuilcontainers. Wij hopen dat u niet te veel hinder zal ondervinden van het parkeren van de voertuigen en vragen uw begrip hiervoor. Mocht u toch overlast ervaren dan kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 010-434.11.65. Dit nummer is maandag 10 juni de gehele dag bereikbaar.

 

Voor meer informatie over de Roparun kunt u terecht op onze website www.roparun.nl .

 

 

We vertrouwen er op u bij deze naar behoren te hebben geïnformeerd.

 

Download de volledige brief in .pdf vorm door hier te klikken.

 

Geef een reactie