Brief 20dec2016 – Uitleg over OVV, de BIZ en SchiedamHavens

Beste Vijfsluizen-ondernemer,  20-12-2016

 

Middels dit schrijven willen wij, het bestuur van de OVV, u duidelijkheid verschaffen omtrent de samenstelling van de verenigingsstructuur op Vijfsluizen .

Wij vinden dit nodig, aangezien er 1 december jl. een nieuwe vereniging is opgericht en wij het ons kunnen voorstellen, dat u door de bomen het bos niet meer ziet.


Hieronder leggen wij de verenigingsstructuur aan u uit ;

-1  

De Ondernemersvereniging Vijfsluizen, OVV genoemd, is opgericht in 2000 en heeft als doel gemeenschappelijke zaken voor de ondernemers op Vijfsluizen te regelen en middels reguliere bijeenkomsten elkaar beter te leren kennen. Nadeel was wel, dat niet iedereen lid was en zaken van gemeenschappelijk nut, zoals bewaking, ten laste kwamen van diegenen ,die wel lid waren.

Om dit probleem op te lossen is er een stichting in het leven geroepen, te weten; 

-2  

De BIZ . Dit staat voor Bedrijven Investerings Zone en is opgericht in 2010 . De BIZ wordt iedere 5 jaar gekozen door de ondernemers van de Vijfsluizen en is dus EXCLUSIEF voor de Vijfsluizen . Aan de BIZ doen alle bedrijven mee en wordt de contributie geïnd via de OZB op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Met de gelden van de BIZ kunnen alle gemeenschappelijke zaken op Vijfsluizen, ter verbetering van het terrein, geregeld worden.

-3  

Ondernemersvereniging SchiedamHavens is opgericht 1 december jl. en heeft als doel de belangen te dienen van het havengebied vanaf Vijfsluizen tot en met de Havenstraat. 


Sinds het ontstaan van de BIZ op Vijfsluizen hebben Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat een achterstand opgelopen t.o.v. Vijfsluizen m.b.t. het regelen van gemeenschappelijke zaken in dit gebied. Mede daarom is de Vereniging Schiedam Havens opgericht. Maar als zaken, zoals een camerabewakingssysteem en groenvoorziening aldaar gerealiseerd moeten worden, zal daarvoor fors betaald moeten worden. Dit zal dan ook een aangelegenheid zijn, die alleen de Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat aangaat.

Maar deze zaken zijn op Vijfsluizen inmiddels goed geregeld door de BIZ en daarvoor is door de ondernemers van Vijfsluizen al veel geld betaald via de OZB. 

De situatie van de OVV is met de komst van de BIZ veranderd. Gemeenschappelijke zaken regelen we via de BIZ en dus wat overblijft voor de OVV is het samenkomen van bedrijven. 

De bedoeling van de OVV is om 3 à 4 maal per jaar samen te komen op een ruim van tevoren ingeplande datum en plaats. Deze bijeenkomsten hebben voornamelijk tot doel “business to business ” met elkaar te bedrijven. Dit zou dan plaatsvinden onder het genot van een hapje en drankje.

Naast het feit, dat dat  gewoon gezellig kan zijn, leer je elkaar ook beter kennen en kan je misschien ook iets voor elkaar betekenen, dat, zoals al vaker gebleken is, heel nuttig kan zijn. Voor deze bijeenkomsten zijn uiteraard ook de bedrijven van de Nieuwe Waterwegstraat en de Havenstraat van harte welkom.

 

 

Ter verbetering van het contact tussen bedrijven willen wij vanuit de Ondernemersvereniging Vijfsluizen een goede, interactieve website lanceren. Via deze website kunt u op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen in de directe omgeving.


Wij, het bestuur van de OVV, vragen u om ons door een simpel JA of NEE te laten weten of u het bestaan van de OVV op prijs stelt en dat u het nut er van inziet.

Om voor u de drempel extra laag te houden, kunnen wij u melden, dat we het komende jaar GEEN contributie heffen voor het lidmaatschap OVV .

Ons streven is om een gezellige Business-vereniging te hebben, waarbij netwerken en het onderhouden van zakelijke contacten de boventoon voeren. En een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden, dus hebben wij uw steun nodig.

 

 

KUNNEN WIJ U ALS LID BEHOUDEN OF VERWELKOMEN ? Een reply op dit bericht volstaat. Ons e-mailadres is info@vijfsluizen.com.

 

Rest ons nog u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en in alle opzichten succesvol 2017 ! 

 

Dinsdag 10 Januari is onze bekende nieuwjaarsborrel er ook weer. U bent van harte welkom! U kunt uw aanwezigheid bevestigen door een e-mail te sturen naar info@vijfsluizen.com. Locatie en tijdstip laten wij u nog weten. zie: Meer Info – klik

Tot 10 Januari.

 


Namens het Bestuur van de OVV 


Richard Breugem en Aad Hersbach 

Polls (Stem mee)

Hieronder leest u een aantal stellingen waar u op kunt stemmen.

Kijk ook bij het archief voor de uitslagen: Zie Poll resultaten


Wilt u OVV Vijfsluizen Vereniging behouden?

Stelling:

Wilt u dat OVV OndernemersVerenigingVijfsluizen blijft? Voor uitleg, zie laatste berichten.

 • Ja, OVV moet blijven bestaan voor Vijfsluizen (100%, 15 Votes)
 • Nee, ik zie het belang er niet van in. (0%, 0 Votes)
 • Ik weet niet de verschillen tussen OVV, de BIZ, en SchiedamHavens (0%, 0 Votes)

Total Voters: 15

Laden ... Laden ...


Glasvezel Internet

CBizz-internet

CBizz is  op Vijfsluizen aan het inventariseren voor glasvezel internet.

Alle woonhuizen in Schiedam zijn inmiddels voorzien van supersnel glasvezel internet.
Vijfsluizen is een industrieterrein en zal separaat aangesloten moeten worden.
Met voldoende aanvragen kunnen we een betaalbaar glasvezelnetwerk krijgen op ons industrieterrein.

Stelling:

Ik wil graag spoedig betaalbaar (CBizz) Glasvezel Internet.

 • Eens, dit zou ons erg helpen. (87%, 13 Votes)
 • Ik heb al snel internet (glasvezel). (7%, 1 Votes)
 • Ik heb voldoende aan mijn huidige internet. (7%, 1 Votes)
 • Oneens, Internet is niet zo van belang voor ons. (0%, 0 Votes)
 • Maakt mij niet uit. (0%, 0 Votes)

Total Voters: 15

Laden ... Laden ...


Webcam met verkeersoverzicht overzicht ontsluiting.

Stelling:

Ik mis de Webcam op de website, waarmee ik de verkeersdrukte voor het stoplicht kon zien.

 • Ja, ik zie de webcam graag terug? (89%, 25 Votes)
 • Nee, voor mij niet belangerijk. (11%, 3 Votes)
 • Ja, maar deze hoeft niet echt terug. (0%, 0 Votes)
 • Overige. (0%, 0 Votes)

Total Voters: 28

Laden ... Laden ...


Nieuwsbrief of andere zaken om u op de hoogte te houden.

Stelling: Sorry, there are no polls available at the moment.


Er is een voorstel voor een windmolen in het natuurgebied van Vijfsluizen.

Meer info: klik hier

Er is een voorstel voor een windmolen op Vijfsluizen in het natuurgebied.

 • Ik ben voor een windmolen op Vijfsluizen. (48%, 11 Votes)
 • Ik ben tegen een windmolen op Vijfsluizen. (39%, 9 Votes)
 • Ik wil eerst meer informatie. (9%, 2 Votes)
 • Geen mening. Maakt mij niet uit. (4%, 1 Votes)

Total Voters: 23

Laden ... Laden ...

Kijk ook bij het archief voor de uitslagen: Zie Poll resultaten

Biz blijft 7maart2015

07/03/2016 bron:  Schiedamnieuws

VIJFSLUIZEN SCHIEDAM BLIJFT BIZ

SCHIEDAM- De ondernemers op bedrijventrein Vijfsluizen in Schiedam tekenen opnieuw voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De overeenkomst werd ondertekend door Pieter Sneep, voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen, en wethouder Nathalie Gouweleeuw namens de gemeente Schiedam.


Bedrijventerrein Vijfsluizen Schiedam blijft Bedrijfsinvesteringszone.

Op woensdag 4 maart ondertekenden de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen en de gemeente Schiedam de uitvoeringsovereenkomst, waarmee Vijfsluizen ook de komende vijf jaar bedrijveninvesteringszone (BIZ) blijft.

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De overeenkomst werd ondertekend door Pieter Sneep, voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen, en wethouder Nathalie Gouweleeuw namens de gemeente Schiedam.

Vijfsluizen was in 2010 het eerste bedrijventerrein in Nederland dat aan de slag ging met een eigen ondernemersfonds. Wethouder Nathalie Gouweleeuw: “Nu Vijfsluizen ook de komende vijf jaar een BIZ is, kunnen nieuwe initiatieven worden genomen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en openbare ruimte, waardoor de kwaliteit van het bedrijventerrein nog verder toeneemt. Vijfsluizen is een mooi voorbeeld van hoe een heel gebied een positieve uitstraling krijgt als ondernemers de krachten bundelen.”

Pieter Sneep, die de overeenkomst namens de Stichting Ondernemersfonds Vijfsluizen tekende, kijkt terug op wat de afgelopen vijf jaar al is bereikt: “Er is op Vijfsluizen nu een hoogwaardig camerabeveiligingssysteem. In het openbaar groen werden bloemperken aangelegd. Vijfsluizen is er mooier en veiliger van geworden en we hebben aandacht voor het milieu. Er ‘wonen’ hier tegenwoordig bijvoorbeeld verschillende bijenvolken.”

Wat is een BIZ?
Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De experimentenwet, die in 2009 werd aangenomen, had een tijdelijk karakter. Op 1 januari 2015 trad de definitieve Wet op de Bedrijveninvesteringszones in werking. Het initiatief om te komen tot een BIZ wordt genomen door  de ondernemers. Een meerderheid van de op Vijfsluizen gevestigde ondernemers besloot de BIZ te willen voortzetten.

 • 1
 • 2