Browse Category: Algemeen

Schrijf u in voor de OVV Nieuwsbrief!

Recentelijk hebben wij een aantal veranderingen aangebracht aan Ondernemersvereniging Vijfsluizen. Dit betreft het ontwerp en indeling van de website, onze mailing-lijsten, en onze huisstijl. Ook hebben wij iets nieuws de wereld in geblazen. De OVV Nieuwsbrief.

Indien uw bedrijf is ingeschreven op de OVV Nieuwsbrief mist uw bedrijf niets meer. Wij houden u op de hoogte van geplande meetings en actuele ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Wij verzoeken elk bedrijf zichzelf te registreren voor deze nieuwsbrief. Hiermee helpt u niet alleen uw bedrijf, maar ook andere ondernemers en ons. U kunt zichzelf binnen 3 minuten succesvol inschrijven via https://vijfsluizen.biz/inschrijven

Wij zullen iedereen in onze huidige ledenlijst automatisch toevoegen in de komende dagen. Staat u nog niet in onze ledenlijst, maar bent u wel geïnteresseerd in OVV? Schrijf u dan handmatig in!

Wij verlangen naar uw inschrijving, en zien deze graag tegemoet.

Nieuwjaarsborrel 2019

Beste ondernemers van Vijfsluizen,

Afgelopen dinsdag (22 januari) heeft de nieuwjaarsborrel van 2019 plaatsgevonden met o.a. lekkere hapjes & drankjes, en een toespraak van de wethouder Schiedam.

Graag bedanken wij GustoMSC voor de gastvrijheid en het mogen gebruik maken van de bar, en EasyPlan voor het verzorgen van de heerlijke hapjes en het drank.

Ook bedanken wij de Schiedamse wethouder Fahid Minhas voor het bijwonen van de borrel, en het geven van zijn geweldige toespraak met o.a. zijn visie voor de toekomst van dit terrein.

Onderstaande foto’s geven een (kleine) impressie van de nieuwjaarsborrel.

Datum: Dinsdag 22 januari 2019 – 17:00
Plaats: GustoMSC – Bar
Karel DoormanWeg 35
U word verwelkomd via de hoofdingang.

Nieuwjaarsborrel 2018

Nieuwjaarsborrel dinsdag 9 januari 2018 16:30uur

Beste Vijfsluizen Ondernemers,

Bij deze willen wij u, namens de OVV (Ondernemers-Vereniging-Vijfsluizen), uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel 2018.
Deze vindt plaats op  dinsdag 9 januari 2018, rond 1700 uur. (Deur open vanaf 16:30 uur)
Als u deze nieuwjaarsborrel wilt bijwonen, dan vragen wij u vriendelijk dit aan te geven door te antwoorden op deze mail.
Geeft u aub ook aan met hoeveel personen u wilt komen.
A4Lunchcorner verzorgt de hapjes en drankjes.
Gegevens Nieuwjaarsborrel 2018:

Datum: Dinsdag 9 januari 2018 rond 1700 uur (Welkom vanaf 16:30)
Plaats: GustoMSC in de Bar,
Karel DoormanWeg 35
Via de hoofdingang naar de bar

Dit bericht zullen wij, evenals veel meer informatie, op de website van Vijfsluizen plaatsen.
Met vriendelijke groet,

OVV Vijfsluizen
Email: info@vijfsluizen.biz
Web: https://vijfsluizen.biz
Tel.: 010-8009558

Brief 20dec2016 – Uitleg over OVV, de BIZ en SchiedamHavens

Beste Vijfsluizen-ondernemer,  20-12-2016

 

Middels dit schrijven willen wij, het bestuur van de OVV, u duidelijkheid verschaffen omtrent de samenstelling van de verenigingsstructuur op Vijfsluizen .

Wij vinden dit nodig, aangezien er 1 december jl. een nieuwe vereniging is opgericht en wij het ons kunnen voorstellen, dat u door de bomen het bos niet meer ziet.


Hieronder leggen wij de verenigingsstructuur aan u uit ;

-1  

De Ondernemersvereniging Vijfsluizen, OVV genoemd, is opgericht in 2000 en heeft als doel gemeenschappelijke zaken voor de ondernemers op Vijfsluizen te regelen en middels reguliere bijeenkomsten elkaar beter te leren kennen. Nadeel was wel, dat niet iedereen lid was en zaken van gemeenschappelijk nut, zoals bewaking, ten laste kwamen van diegenen ,die wel lid waren.

Om dit probleem op te lossen is er een stichting in het leven geroepen, te weten; 

-2  

De BIZ . Dit staat voor Bedrijven Investerings Zone en is opgericht in 2010 . De BIZ wordt iedere 5 jaar gekozen door de ondernemers van de Vijfsluizen en is dus EXCLUSIEF voor de Vijfsluizen . Aan de BIZ doen alle bedrijven mee en wordt de contributie geïnd via de OZB op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Met de gelden van de BIZ kunnen alle gemeenschappelijke zaken op Vijfsluizen, ter verbetering van het terrein, geregeld worden.

-3  

Ondernemersvereniging SchiedamHavens is opgericht 1 december jl. en heeft als doel de belangen te dienen van het havengebied vanaf Vijfsluizen tot en met de Havenstraat. 


Sinds het ontstaan van de BIZ op Vijfsluizen hebben Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat een achterstand opgelopen t.o.v. Vijfsluizen m.b.t. het regelen van gemeenschappelijke zaken in dit gebied. Mede daarom is de Vereniging Schiedam Havens opgericht. Maar als zaken, zoals een camerabewakingssysteem en groenvoorziening aldaar gerealiseerd moeten worden, zal daarvoor fors betaald moeten worden. Dit zal dan ook een aangelegenheid zijn, die alleen de Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat aangaat.

Maar deze zaken zijn op Vijfsluizen inmiddels goed geregeld door de BIZ en daarvoor is door de ondernemers van Vijfsluizen al veel geld betaald via de OZB. 

De situatie van de OVV is met de komst van de BIZ veranderd. Gemeenschappelijke zaken regelen we via de BIZ en dus wat overblijft voor de OVV is het samenkomen van bedrijven. 

De bedoeling van de OVV is om 3 à 4 maal per jaar samen te komen op een ruim van tevoren ingeplande datum en plaats. Deze bijeenkomsten hebben voornamelijk tot doel “business to business ” met elkaar te bedrijven. Dit zou dan plaatsvinden onder het genot van een hapje en drankje.

Naast het feit, dat dat  gewoon gezellig kan zijn, leer je elkaar ook beter kennen en kan je misschien ook iets voor elkaar betekenen, dat, zoals al vaker gebleken is, heel nuttig kan zijn. Voor deze bijeenkomsten zijn uiteraard ook de bedrijven van de Nieuwe Waterwegstraat en de Havenstraat van harte welkom.

 

 

Ter verbetering van het contact tussen bedrijven willen wij vanuit de Ondernemersvereniging Vijfsluizen een goede, interactieve website lanceren. Via deze website kunt u op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen in de directe omgeving.


Wij, het bestuur van de OVV, vragen u om ons door een simpel JA of NEE te laten weten of u het bestaan van de OVV op prijs stelt en dat u het nut er van inziet.

Om voor u de drempel extra laag te houden, kunnen wij u melden, dat we het komende jaar GEEN contributie heffen voor het lidmaatschap OVV .

Ons streven is om een gezellige Business-vereniging te hebben, waarbij netwerken en het onderhouden van zakelijke contacten de boventoon voeren. En een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden, dus hebben wij uw steun nodig.

 

 

KUNNEN WIJ U ALS LID BEHOUDEN OF VERWELKOMEN ? Een reply op dit bericht volstaat. Ons e-mailadres is info@vijfsluizen.com.

 

Rest ons nog u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en in alle opzichten succesvol 2017 ! 

 

Dinsdag 10 Januari is onze bekende nieuwjaarsborrel er ook weer. U bent van harte welkom! U kunt uw aanwezigheid bevestigen door een e-mail te sturen naar info@vijfsluizen.com. Locatie en tijdstip laten wij u nog weten. zie: Meer Info – klik

Tot 10 Januari.

 


Namens het Bestuur van de OVV 


Richard Breugem en Aad Hersbach