Schrijf u in voor de OVV Nieuwsbrief!

Recentelijk hebben wij een aantal veranderingen aangebracht aan Ondernemersvereniging Vijfsluizen. Dit betreft het ontwerp en indeling van de website, onze mailing-lijsten, en onze huisstijl. Ook hebben wij iets nieuws de wereld in geblazen. De OVV Nieuwsbrief.

Indien uw bedrijf is ingeschreven op de OVV Nieuwsbrief mist uw bedrijf niets meer. Wij houden u op de hoogte van geplande meetings en actuele ontwikkelingen op het bedrijventerrein.

Wij verzoeken elk bedrijf zichzelf te registreren voor deze nieuwsbrief. Hiermee helpt u niet alleen uw bedrijf, maar ook andere ondernemers en ons. U kunt zichzelf binnen 3 minuten succesvol inschrijven via https://vijfsluizen.biz/inschrijven

Wij zullen iedereen in onze huidige ledenlijst automatisch toevoegen in de komende dagen. Staat u nog niet in onze ledenlijst, maar bent u wel geïnteresseerd in OVV? Schrijf u dan handmatig in!

Wij verlangen naar uw inschrijving, en zien deze graag tegemoet.

Nieuwjaarsborrel 2019

Beste ondernemers van Vijfsluizen,

Afgelopen dinsdag (22 januari) heeft de nieuwjaarsborrel van 2019 plaatsgevonden met o.a. lekkere hapjes & drankjes, en een toespraak van de wethouder Schiedam.

Graag bedanken wij GustoMSC voor de gastvrijheid en het mogen gebruik maken van de bar, en EasyPlan voor het verzorgen van de heerlijke hapjes en het drank.

Ook bedanken wij de Schiedamse wethouder Fahid Minhas voor het bijwonen van de borrel, en het geven van zijn geweldige toespraak met o.a. zijn visie voor de toekomst van dit terrein.

Onderstaande foto’s geven een (kleine) impressie van de nieuwjaarsborrel.

Datum: Dinsdag 22 januari 2019 – 17:00
Plaats: GustoMSC – Bar
Karel DoormanWeg 35
U word verwelkomd via de hoofdingang.

Herfst BBQ meeting 25 september 2018

De meeting was een groot success. We hebben als vereniging een BBQ gegeven en het werkte ook erg mee.

Party Catering Rotterdam heeft de Barbecue fantastisch verzorgd en wij danken hen zeer. Volgende jaar weer?

Danielle Horst heeft ons team versterkt en ons gigantisch geholpen met deze meeting, Danielle bedank hiervoor!

Ook alle aanwezigen bedanken wij voor de gezelligheid. Koekela heeft als verassing nog lekkernijen meegenomen.

De eerstvolgende meeting zal de nieuwjaarsborrel zijn. Deze staat reeds gepland op de derde dinsdag (15de) van januari 2019.

Wij hopen dat u allen dan ook weer aanwezig zult zijn.

Meer informatie volgt.

Hier een kleine foto impressie van de BBQ 25 september 2018:

Nieuwjaarsborrel 2018

Nieuwjaarsborrel dinsdag 9 januari 2018 16:30uur

Beste Vijfsluizen Ondernemers,

Bij deze willen wij u, namens de OVV (Ondernemers-Vereniging-Vijfsluizen), uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel 2018.
Deze vindt plaats op  dinsdag 9 januari 2018, rond 1700 uur. (Deur open vanaf 16:30 uur)
Als u deze nieuwjaarsborrel wilt bijwonen, dan vragen wij u vriendelijk dit aan te geven door te antwoorden op deze mail.
Geeft u aub ook aan met hoeveel personen u wilt komen.
A4Lunchcorner verzorgt de hapjes en drankjes.
Gegevens Nieuwjaarsborrel 2018:

Datum: Dinsdag 9 januari 2018 rond 1700 uur (Welkom vanaf 16:30)
Plaats: GustoMSC in de Bar,
Karel DoormanWeg 35
Via de hoofdingang naar de bar

Dit bericht zullen wij, evenals veel meer informatie, op de website van Vijfsluizen plaatsen.
Met vriendelijke groet,

OVV Vijfsluizen
Email: info@vijfsluizen.biz
Web: https://vijfsluizen.biz
Tel.: 010-8009558

Verkeersprobleem 10 februari 2017

Verkeersproblemen 10 februari 2017

De laatste dagen (en misschien zelfs al weken) kunnen we de verkeersafwikkeling op en rondom Bedrijventerrein Vijfsluizen als dramatisch bestempelen. Uitvallende en/of niet goed afgestelde verkeerslichten schijnen de veroorzaker hiervan te zijn. Na onderzoek van de gemeente Schiedam is ons vanochtend medegedeeld dat, de oorzaak inderdaad een niet goed functionerende verkeerslichtinstallatie betreft op Vlaardings grondgebied. Dat euvel hebben wij als Ondernemersvereniging al vaker geconstateerd en daar dan ook melding van gemaakt bij de gemeente Schiedam, in de hoop dat dit bij de verantwoordelijke personen van onze buurgemeente terecht zou komen. Of dat adequaat genoeg is opgepakt, kunnen we u nu niet meegeven. Wel kan worden medegedeeld dat de gemeente Vlaardingen inmiddels volop met haar leverancier VIALIS aan de slag is om ervoor te zorgen dat de installatie zal worden gereset en bepaalde modules vervangen gaan worden. Wij houden -samen met u de vinger aan de pols en treden desgewenst ook in contact met de verantwoordelijk ambtenaar in Vlaardingen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Ondernemersvereniging Vijfsluizen

Samenvatting Meeting 10 januari 2017

Beste Vijfsluizen ondernemers.

De opkomst van de nieuwjaarsborrel was zeer goed te noemen. Uiteindelijk zijn er ongeveer 45 ondernemers aanwezig geweest, het was gezellig druk.

Als kers op de taart kregen wij ook nog bezoek van de Schiedamse burgemeester  Cor Lamers.

De sfeer was informeel en de hapjes en drankjes zijn keurig verzorgd door Lunchcorner A4 Vijfsluizen, waarvoor nogmaals dank.

In de toespraak is gesproken door Aad Hersbach (Staalharderij Dominial) en Richard van Breugem (vd Tempel).

Aad Hersbach vertelde ons dat de OVV Vijfsluizen zal voorbestaan en dankte iedereen voor de aanwezigheid. Tevens vroeg hij ons, door een nog niet complete email-lijst van alle ondernemers, de aanwezige ondernemers door te vertellen aan buur ondernemers en onze website te bezoeken. Zodoende kunnen we een courante E-mail/contactlijst opbouwen voor de volgende meeting. Dit is ook van belang om op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van de OVV.

Richard Breugem heeft ons een aantal zaken verteld over de verkeerssituatie die komt, door de herstructurering.  Meer info Vijfsluizen knooppunt reconstructie, klik hier.

Ook ben ik (Bas Huijsen) voorgedragen, om mede bestuurder te worden van de OVV, naast Richard van Breugem en Aad Hersbach. Hiervoor dank. Ik zal mij mede bezighouden met de website.

We zullen tevens een agenda maken waarin wij u melden wanneer de meetings zullen plaatsvinden. Zo kunt u, ruim op tijd, zien of u aanwezig wilt of kunt zijn.

Een kleine impressie van de meeting:

Brief gemeente omtrent gemeentefonds bommenregeling. 17-01-2017

Bron: Gemeente Schiedam

Geachte heer, mevrouw,

 

In de septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds is een bommenregeling opgenomen. Op basis van deze regeling bestaat de mogelijk om voor 70% van de werkelijk gemaakte kosten voor de opsporing van niet gesprongen explosieven een bijdrage te ontvangen. Dit is mogelijk voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt, maar dit is ook mogelijk voor kosten die door derden zijn gemaakt.

 

Ik stuur u deze mail omdat uw bedrijf gevestigd is in het havengebied van Schiedam. In WOII is dit gebied gebombardeerd en is de mogelijkheid aanwezig dat u in 2015 of 2016 kosten heeft moeten maken voor de opsporing naar niet gesprongen explosieven.

Als dit het geval is, verzoek ik u de facturen van 2015 en 2016 voor 31 januari 2017 naar ons toe te sturen.

 

N.B.

– De bommenregeling is vanaf 2015 van toepassing. Kosten die voor 2015 zijn gemaakt komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

– Het is niet bekend hoe lang deze regeling van toepassing is. Momenteel wordt al nagedacht om deze regeling te herzien en is meer gebaseerd op draagkracht. Wanneer de nieuwe regeling van kracht is en hoe deze er uitgaat zien, is mij niet bekend.

 

Procedure:

De mogelijkheid bestaat om 70% van de gemaakte kosten terug te vorderen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiervoor is het nodig dat een raadsbesluit naar het Ministerie wordt gestuurd met een verantwoording van de gemaakte kosten.

Om zorg te dragen dat de eventuele bijdrage van 70% dit jaar wordt overgemaakt, is het noodzakelijk dat het raadsbesluit voor 1 maart 2017 bij het Ministerie is. Helaas is in februari 2017 geen raadsvergadering, waardoor de peildatum van 1 maart voor Schiedam niet haalbaar is.

Het gevolg hiervan is bijdrage in mei 2018 via een suppletie-uitkering wordt overgemaakt naar de gemeente.

 

Het voornemen is om de gemaakte kosten in 2015 en 2016 alvast in te dienen, omdat:

– dit als een ‘inhaalslag’ wordt aangemerkt;

– niet bekend is hoe de bommenregeling van kracht blijft.

 

Hierna is het voornemen om, zolang deze regeling van kracht is, jaarlijks een verzoek om een bijdrage in te dienen.

We verzoeken u dan ook om eventuele toekomstige kosten aan ons door te geven.

 

 

Met vriendelijke groet,

ing. A.G. (Arjen) van Vliet
(Beleidsadviseur Bodem)

 

Gemeente Schiedam

Team Vergunningen en Handhaving Stadskantoor, Stadserf 1
Postbus 1501
3100 EA Schiedam
tel: 010 – 219 17 96
(maandag niet aanwezig)

Nieuwjaarsborrel 2017

Beste ondernemers van Vijfsluizen,

Bij deze willen wij u, namens de OVV (Ondernemers-Vereniging-Vijfsluizen), uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel 2017.

Deze vindt plaats op 10 januari 2017, rond 1700 uur. (Deur open vanaf 16:30 uur)

Als u deze nieuwjaarsborrel wilt bijwonen, dan vragen wij u vriendelijk dit aan te geven door te antwoorden op deze mail.

Geeft u aub ook aan met hoeveel personen u wilt komen.

A4Lunchcorner verzorgt de hapjes en drankjes.

Gegevens Nieuwjaarsborrel:
Datum:  Dinsdag 10 januri 2017 rond 1700 uur (Welkom vanaf 16:30)
Plaats:   Staalharderij Dominial in de Bar,
               Karel Doormanweg 39
             (middels trap naar bovenste verdieping)

Dit bericht zullen wij, evenals veel meer informatie, op de website van Vijfsluizen plaatsen.

Omdat het lidmaatschap voor 2017 kosteloos is, is iedereen welkom.

Met vriendelijke groet,

OVV Vijfsluizen
Tel.:    010-8009558

Brief 20dec2016 – Uitleg over OVV, de BIZ en SchiedamHavens

Beste Vijfsluizen-ondernemer,  20-12-2016

 

Middels dit schrijven willen wij, het bestuur van de OVV, u duidelijkheid verschaffen omtrent de samenstelling van de verenigingsstructuur op Vijfsluizen .

Wij vinden dit nodig, aangezien er 1 december jl. een nieuwe vereniging is opgericht en wij het ons kunnen voorstellen, dat u door de bomen het bos niet meer ziet.


Hieronder leggen wij de verenigingsstructuur aan u uit ;

-1  

De Ondernemersvereniging Vijfsluizen, OVV genoemd, is opgericht in 2000 en heeft als doel gemeenschappelijke zaken voor de ondernemers op Vijfsluizen te regelen en middels reguliere bijeenkomsten elkaar beter te leren kennen. Nadeel was wel, dat niet iedereen lid was en zaken van gemeenschappelijk nut, zoals bewaking, ten laste kwamen van diegenen ,die wel lid waren.

Om dit probleem op te lossen is er een stichting in het leven geroepen, te weten; 

-2  

De BIZ . Dit staat voor Bedrijven Investerings Zone en is opgericht in 2010 . De BIZ wordt iedere 5 jaar gekozen door de ondernemers van de Vijfsluizen en is dus EXCLUSIEF voor de Vijfsluizen . Aan de BIZ doen alle bedrijven mee en wordt de contributie geïnd via de OZB op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Met de gelden van de BIZ kunnen alle gemeenschappelijke zaken op Vijfsluizen, ter verbetering van het terrein, geregeld worden.

-3  

Ondernemersvereniging SchiedamHavens is opgericht 1 december jl. en heeft als doel de belangen te dienen van het havengebied vanaf Vijfsluizen tot en met de Havenstraat. 


Sinds het ontstaan van de BIZ op Vijfsluizen hebben Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat een achterstand opgelopen t.o.v. Vijfsluizen m.b.t. het regelen van gemeenschappelijke zaken in dit gebied. Mede daarom is de Vereniging Schiedam Havens opgericht. Maar als zaken, zoals een camerabewakingssysteem en groenvoorziening aldaar gerealiseerd moeten worden, zal daarvoor fors betaald moeten worden. Dit zal dan ook een aangelegenheid zijn, die alleen de Havenstraat en de Nieuwe Waterwegstraat aangaat.

Maar deze zaken zijn op Vijfsluizen inmiddels goed geregeld door de BIZ en daarvoor is door de ondernemers van Vijfsluizen al veel geld betaald via de OZB. 

De situatie van de OVV is met de komst van de BIZ veranderd. Gemeenschappelijke zaken regelen we via de BIZ en dus wat overblijft voor de OVV is het samenkomen van bedrijven. 

De bedoeling van de OVV is om 3 à 4 maal per jaar samen te komen op een ruim van tevoren ingeplande datum en plaats. Deze bijeenkomsten hebben voornamelijk tot doel “business to business ” met elkaar te bedrijven. Dit zou dan plaatsvinden onder het genot van een hapje en drankje.

Naast het feit, dat dat  gewoon gezellig kan zijn, leer je elkaar ook beter kennen en kan je misschien ook iets voor elkaar betekenen, dat, zoals al vaker gebleken is, heel nuttig kan zijn. Voor deze bijeenkomsten zijn uiteraard ook de bedrijven van de Nieuwe Waterwegstraat en de Havenstraat van harte welkom.

 

 

Ter verbetering van het contact tussen bedrijven willen wij vanuit de Ondernemersvereniging Vijfsluizen een goede, interactieve website lanceren. Via deze website kunt u op de hoogte gehouden worden over de laatste ontwikkelingen in de directe omgeving.


Wij, het bestuur van de OVV, vragen u om ons door een simpel JA of NEE te laten weten of u het bestaan van de OVV op prijs stelt en dat u het nut er van inziet.

Om voor u de drempel extra laag te houden, kunnen wij u melden, dat we het komende jaar GEEN contributie heffen voor het lidmaatschap OVV .

Ons streven is om een gezellige Business-vereniging te hebben, waarbij netwerken en het onderhouden van zakelijke contacten de boventoon voeren. En een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden, dus hebben wij uw steun nodig.

 

 

KUNNEN WIJ U ALS LID BEHOUDEN OF VERWELKOMEN ? Een reply op dit bericht volstaat. Ons e-mailadres is info@vijfsluizen.com.

 

Rest ons nog u fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en in alle opzichten succesvol 2017 ! 

 

Dinsdag 10 Januari is onze bekende nieuwjaarsborrel er ook weer. U bent van harte welkom! U kunt uw aanwezigheid bevestigen door een e-mail te sturen naar info@vijfsluizen.com. Locatie en tijdstip laten wij u nog weten. zie: Meer Info – klik

Tot 10 Januari.

 


Namens het Bestuur van de OVV 


Richard Breugem en Aad Hersbach 

  • 1
  • 2